Får

Fårfoder pellets 30kg

Fårfoder är ett färdigfoder som ges till tackor och baggar som komplettering när kvalitén på grovfodret inte räcker till. Fårfoder fungerar utmärkt som tillväxtfoder till de lite äldre lammen när deras konsumtion överstiger 1-1,5 kg/dag. Äldre lamm fungerar fullt ut som idisslare och kan utnyttja andra råvaror än de yngre lammen.

Helt Korn 30kg

Korn är en foderråvara som kan utfodras till flera djurslag, i huvudsak får,nöt och gris. Vid användning av spannmål kan man behöva komplettera foderstaten med mineralfoder och extra protein.

 

Vi har även vete,  hel havre, krossad havre  i butiken.

Mineralbalja får 10kg

Mineralbalja med koppar är ett vitaminiserat mineralfoder till får. Kan användas året runt. För raser eller djurkategorier som är kopparkänsliga finns Effekt mineralbalja Får utan koppar.Mineralbalja med koppar ska utfodras tillsammans med fri tillgång på bete/grovfoder och vatten. Bör inte utfodras till intensivuppfödda bagglamm.

Rekommenderad dagsgiva är 15-40 g per vuxet djur och 10-20 per lamm. Konsumtionen påverkas av antalet djur per balja, vilka andra foder som utfodras, djurens ålder och tillgång till vatten.

Placera hinken lättillgängligt där djuren gärna vistas, t ex nära utfodringsplats, vid vattenförsörjning etc. En balja är lagom till ca 40 får.

Slickbalja 10kg

Slickbalja är ett mineraltillskott till kor, får och hästar på bete. Produkten kan även användas i lösdrifter året om.

Slickbalja kännetecknas av ett högt innehåll av fosfor, magnesium och salt.

Slickbaljan väger 10 kg.

Saltsten 2kg

Saltsten med hög smaklighet. Framställd av naturligt salt med tillsats av viktiga spårämnen, dock inte koppar, då för höga doser av koppar till vissa får kan leda till förgiftning. Får användas i ekologiskt jordbruk.

Kan köpas styck eller 3 i förpackning.

Saltsten 10kg

Saltsten med hög smaklighet. Framställd av naturligt salt med tillsats av viktiga spårämnen, dock inte koppar.

 

Saltsten Natur 10kg

Saltsten med hög smaklighet och som består av naturligt salt.

För konventionell och ekologisk produktion.