Får

Fårfoder pellets 25kg

Fårfoder är ett färdigfoder som ges till tackor och baggar som komplettering när kvalitén på grovfodret inte räcker till. Fårfoder fungerar utmärkt som tillväxtfoder till de lite äldre lammen när deras konsumtion överstiger 1-1,5 kg/dag. Äldre lamm fungerar fullt ut som idisslare och kan utnyttja andra råvaror än de yngre lammen.

Helt Korn 25kg

Korn är en foderråvara som kan utfodras till flera djurslag, i huvudsak får,nöt och gris. Vid användning av spannmål kan man behöva komplettera foderstaten med mineralfoder och extra protein.

Vi har även vete,  hel havre, krossad havre  i butiken.

Slickbalja 10kg

Slickbalja är ett mineraltillskott till kor, får och hästar på bete. Produkten kan även användas i lösdrifter året om.

Slickbalja kännetecknas av ett högt innehåll av fosfor, magnesium och salt.

Slickbaljan väger 10 kg.

Saltsten Natur 10kg

Saltsten med hög smaklighet och som består av naturligt salt.

För konventionell och ekologisk produktion.