Bränslepellets

med högt energivärde, minimalt med aska och som är skonsam mot din brännare. Tillverkad av svensk skogsråvara.

KONtakta butiken för pris (16KGX52ST= 832KG/PALL, 8mm)

Värmepellets ger skön värme till låg kostnad. Investeringskostnaden för att förbereda för pelletseldning och för att installera panna är förhållandevis låg men varierar beroende på vilken värmekälla du haft tidigare. Lägre driftskostnad, liten investering och jämnare värme är några. Bedömer man dessutom investeringskostnader, driftskostnader och miljöbelastning i sin helhet är eldning med värmepellets överlägsen.

En ren naturprodukt

Pelletsen är en förnyelsebar produkt som ingår in naturens kretslopp. VIDA Pellets tillverkas av restprodukter från deras egna sågverk - kutterspån som enbart innehåller träfiber. Den innehåller inga tillsatser av andra ämnen. Det gör vår pellets till ett högvärdigt biobränsle. 

 

Torra fakta

Energivärde     ca 4,86 MWh/ ton 
Fukthalt     ca 8 %
Askhalt     ca 0,3 %
Asksmältpunkt     >1550 °C

Pelletsen produceras i småsäck 8 mm, 16 kg/säck. Den levereras på pall med 832 kg/pall.

 

ALLA priser är inkl moms